DW Administratie Kantoor Barendrecht Salarisadministratie

Salarisadministratie

 

Het verwerken van salarissen is arbeidsintensief en vereist veel actuele kennis van wet- en regelgeving en bepalingen in cao’s. De complexe wetgeving op het gebied van loonheffing en premies verandert vaak.

 

U weet dan zeker dat mutaties goed verwerkt zijn en bent verzekerd van een foutloze en tijdige salarisverwerking.

 

Ook verdergaande dienstverlening is mogelijk. Bijvoorbeeld verzuimregistratie of het aanleggen en beheren van personeelsdossiers.

DW Administratie

Henry Dunantlaan 1
2992 KP Barendrecht