DW Administratie Kantoor Barendrecht Omzetbelasting

Omzetbelasting

 

Per maand of kwartaal (en soms per jaar) bent u als ondernemer verplicht om uw aangifte omzetbelasting in te dienen. Wanneer u ons de juiste gegevens aanlevert, doen wij dat voor u uitwerken en indienen.

 

DW Administratie kan ook met u afspreken om maandelijks of driemaandelijks uw administratie te boeken, en daaruit aansluitend de aangifte in te dienen.

 

Op die manier kunnen wij vooruitlopend op de jaarafsluiting al inzicht krijgen in het verloop van uw onderneming.

DW Administratie

Henry Dunantlaan 1
2992 KP Barendrecht